Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Program azotanowy

17 grudnia 2018

Program azotanowy

 wymogi, przykłady, niezbędne dane

1. podstawy prawne

Rozdział 4 ustawy Prawo wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów - program azotanowy (całość)

2. podział gospodarstw wg wymogów dotyczących nawożenia

2.1 bez wymagań

Do 10 ha lub 10 DJP – nie są wymagane działania (z wyjątkiem nabywców nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych importowanych z państw trzecich lub z ferm pow. 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior)

2.2 maksymalne dawki N

Maksymalne dawki N (opcjonalnie plan nawożenia azotem) obowiązuje gospodarstwa:

  • 10-100 ha
  • 10-60 DJP

2.3 plan nawożenia N

Plan nawożenia azotem obowiązuje gospodarstwa:

  • ≥100 ha
  • ≥50 ha upraw intensywnych
  • ≥60 DJP
  • nabywcy nawozów naturalnych i produktów pofermentacyjnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania od podmiotów importujących nawozy naturalne i produkty pofermentacyjne z państw trzecich,
  • podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
  • nabywcy nawozów naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania od podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

2.4 opinia o planie

Opinia o planie nawożenia azotem, obowiązuje:

  1. w związku z programem azotanowym - podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
  2. w związku z innymi przepisami - podmioty powyżej 210 DJP, które mają taki wymóg w pozwoleniu zintegrowanym lub podmioty posiadające taki wymóg w kontekście przepisów o oddziaływaniu na środowisko.

Opinie wydają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

2.5 Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Obowiązuje gospodarstwa od 10 ha lub od 10 DJP

Ewidencja obejmuje: datę zastosowania nawozów, rodzaj uprawy, powierzchnię, rodzaj nawozu, dawki, terminy przyorania na terenach o dużym nachyleniu.

przykład

3. Maksymalna dawka N

Obliczenie maksymalnej dawki N

Dawka N = Nmax – (N1+N2+Nn)

gdzie Nmax  - ilość N z tabeli, N1-Nn – azot działający ze wszystkich źródeł

przykład

4. Plan nawożenia azotem

ustalenie ilości N z nawozów naturalnych (produktów pofermentacyjnych)

Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu

obliczenie dawki N do planu

dawka Nmin. = plon osiągalny w gospodarstwie rolnym [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu [kg N/t] (według tabeli 10) – ∑ N z innych źródeł x równoważnik nawozowy – korekta dla roślin uprawianych po przedplonach lub międzyplonach bobowatych (według tabeli 13)/0,7 (współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych)

przykład

pobranie jednostkowe azotu

równoważniki nawozowe azotu

zasoby azotu mineralnego w glebie

ilość azotu działającego po uprawie bobowatych

lista upraw intensywnych

plan nawożenia azotem  /  przykład

5. Okresy nawożenia  /  wykaz gmin

6. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

W związku z ustawą Prawo wodne, Inspekcja Ochrony Środowiska może:

1) nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub

2) uiszczenie opłaty.

a)      2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami;

b)      3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami;

c)       500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami albo za jej brak;

d)      500 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany.

W związku z innymi przepisami, może nastąpić zmniejszenie dopłat przez ARiMR

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Data utworzenia:2018-12-17
Data publikacji:2018-12-17
Osoba sporządzająca dokument:Dyr KSCHR
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:55656