Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Produkcja ekologiczna

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oferują gamę usług agrochemicznych dla zainteresowanych gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi:

W OSChR można wykonać badania:

  • gleb, ziem i podłoży ogrodniczych,
  • roślin,
  • nawozów naturalnych, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Badania agrochemiczne realizowane są dla:

  • gruntów ornych i użytków zielonych,
  • upraw sadowniczych  i warzyw w uprawie polowej oraz pod osłonami.

Badania obejmują:

  • odczyn gleby (pH) oraz zawartość fosforu, potasu i magnezu przyswajalnego,
  • zawartość przyswajalnych form mikroelementów (B, Cu, Zn, Fe, Mn),
  • zawartość azotu mineralnego i siarki,
  • zawartość metali ciężkich.

W uprawach polowych jedna próbka powinna reprezentować obszar do 4 ha (przy większej zmienności glebowej – mniejszy). Niezbędne materiały są dostępne w zakładce Instrukcje  www.schr.gov.pl

Wyniki podawane są w ilości czystego składnika.

Wszystkie laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Do dyspozycji producentów rolnych jest 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, których adresy są dostępne: www.schr.gov.pl

 

Przydatne adresy:

 

www.minrol.gov.pl Rolnictwo-ekologiczne

iung.pulawy.pl

www.schr.gov.pl

 

Produkcja ekologiczna

2017-03-09

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oferują gamę usług agrochemicznych dla zainteresowanych gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi:

Czytaj więcej o: Produkcja ekologiczna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KSChR
Data utworzenia:2017-03-09
Data publikacji:2017-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor KSChR
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator, Bartosz Kalinowski
Liczba odwiedzin:5410