Podstawy prawne działania Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BMorg-0132-27/04

  

ZARZĄDZENIE Nr 17

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

w sprawie utworzenia Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

        Na podstawie art.2 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy

o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 91, póz. 876) zarządza się, co następuje: 

§1.

1. Tworzy się:

1) Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Stacją", oraz

2) następujące okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, zwane dalej „okręgowymi stacjami":

a) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Białymstoku,

b) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Bydgoszczy,

c) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gdańsku,

d) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gliwicach,

e) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,

f) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Kielcach,

g) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Koszalinie,

h) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Krakowie,

i) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Lublinie,

j) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Łodzi,

k) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Olsztynie,

l) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Opolu,

m) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Poznaniu,

n) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Rzeszowie,

o) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Szczecinie,

p) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Warszawie,

r) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą we Wrocławiu.

2. Terytorialny zasięg działania okręgowych stacji określa załącznik do zarządzenia.

 

§2.

Minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek dyrektora Stacji powołuje i odwołuje jego zastępcę. 

§3.

Stacja jest dysponentem II stopnia środków budżetowych, a okręgowe stacje dysponentem III stopnia środków budżetowych.

  

§4.

Stacja dokona podziału dochodów i wydatków budżetowych na 2004 r. pomiędzy Stacją i okręgowymi stacjami.

  

 §5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


 

_______________________________ 1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej-rolnictwo, na podstawie § l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Data utworzenia:2015-05-13
Data publikacji:2015-05-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:26100

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-05-13 11:05:571Podstawy prawne działania Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej