Podstawy prawne działania Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej