Jesteś tutaj: Start / Oferta

Oferta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stacje Chemiczno - Rolnicze w Polsce świadczą od prawie 150 lat usługi w zakresie badań agrochemicznych dla potrzeb producentów rolnych. Od 1858 r. , kiedy to powstała w naszym kraju pierwsza "Stacja Rolniczo - Doświadczalna", struktura działania jednostek realizujących zadania statutowe na rzecz rolnictwa ulegała ciągłym przemianom.

Do ważniejszych zadań Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej i okręgowych stacji należy:

 • Badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego w zakresie zakwaszenia (odczyn pH) i zawartości makroelementów tj. fosforu, potasu i magnezu.
 • Badanie gleb, ziem, podłoży ogrodniczych, wód i pożywek w zakresie zakwaszenia, zasolenia, zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i chlorków.
 • Badanie azotu mineralnego w glebie dla potrzeb nawożenia i oceny zanieczyszczenia środowiska.
 • Kontrola stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód gruntowych.
 • Badanie zawartości mikroelementów w glebach i roślinach (boru, miedzi, cynku, manganu i żelaza).
 • Badanie osadów ściekowych i komunalnych przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie.
 • Ocena jakości pasz gospodarskich.
 • Ocena jakości nawozów.
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką.
 • Ocena jakości płodów rolnych pod względem zawartości azotanów, metali ciężkich i siarki.
 • Opracowywanie zaleceń nawozowych dla upraw rolniczych i ogrodniczych.
 • Sporządzanie map stanu zakwaszenia, potrzeb wapnowania oraz zasobności gleb w makro- i mikro elementy.
 • Opiniowanie przydatności gruntów w zakresie ich rolniczego zagospodarowania.
 • Doradztwo nawozowe dla różnych kierunków produkcji roślinnej.
 • Szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KSCHR
Data utworzenia:2015-08-04
Data publikacji:2015-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator, Bartosz Kalinowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:38293