Komunikat dla eksporterów owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 W zakresie bezpieczeństwa żywności artykułów rolno – spożywczych pochodzenia roślinnego eksportowanych do Federacji Rosyjskiej obowiązuje Polskę, tak jak i inne Państwa Członkowskie UE, Memorandum z dnia 26 marca 2008 r. dotyczące bezpieczeństwa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów. Kwestie, które zostały uregulowane na mocy tego Memorandum dotyczą m.in. wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów, azotanów i azotynów w eksportowanych produktach pochodzenia roślinnego.

Na rynek rosyjski mogą być jedynie wprowadzane produkty roślinne przeznaczone do spożycia przez ludzi, które nie zawierają przekroczeń NDP pestycydów ustanowionych w prawodawstwie rosyjskim. W przypadku braku rosyjskich NDP mają zastosowanie w pierwszej kolejności normy Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimetarius), a w dalszej kolejności normy kraju pochodzenia (w tym przypadku normy europejskie ustanowione w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 396/2005).

Analiza wyników badań na pozostałości środków ochrony roślin oraz azotanów i azotynów, przeprowadzona przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w roku 2012 wskazuje, że odnotowano spadek przekroczeń NDP w stosunku do lat poprzednich. Niemniej jednak z analizowanych danych wynika, że istnieje pula związków, których przekroczenia nadal stanowią problem dla polskich eksporterów.

Poniższa lista przedstawia najczęściej wykrywane pozostałości substancji czynnych i azotanów w produkcji roślinnej, które przekraczają normy rosyjskie:

Uprawa

Substancja

jabłoń

propargit*

karbendazym / benomyl*

pirimikarb*

folpet*

bifentryna

kaptan

diazynon

paklobutrazol

klotianidyna

flusilazol

grusza

karbendazym / benomyl

profenofos

cypermetryna

kapusta pekińska

metalaksyl

dimetoat

azotany

pomidor

tetrakonazol

* - substancje czynne, dla których przekroczenia NDP są najczęściej notowane.

pogrubienie – substancje czynne, które nie są dopuszczone do stosowania w środkach ochrony roślin, bądź których stosowanie jest niedozwolone w danej uprawie w Polsce

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina producentom rolnym o konieczności każdorazowego zapoznania się z treścią etykiety środków ochrony roślin w celu m.in. potwierdzenia czy dany środek jest dopuszczony w uprawie, na którą ma być stosowany, a także weryfikacji środków ochrony roślin oraz nawozów pod kątem ich ewentualnych pozostałości w artykułach rolno - spożywczych przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KSCHR
Data utworzenia:2015-08-04
Data publikacji:2015-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator, Bartosz Kalinowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5273