wniosek do WFOŚiGW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Należy wypełnić formularz wniosku właściwego miejscowo FOŚiGW

Poniższe wnioski należy zapisać na dysku twardym komputera.

Otwarcie ich bezpośrednio w przeglądarce nie jest możliwe.

WFOŚIGW Szczecin

Data zamieszczenia 23.08.2019

WFOŚIGW Toruń

Data zamieszczenia 23.08.2019

WFOŚIGW Katowice

Data zamieszczenia 23.08.2019

WFOŚIGW Kielce

Data zamieszczenia 23.08.2019

WFOŚIGW Warszawa

Data zamieszczenia 23.08.2019

 WFOŚIGW Kraków

Data zamieszczenia 30.08.2019

Formularze wniosków do pozostałych WFOŚiGW zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

 

W przypadku braku wzoru wniosku do właściwego miejscowo WFOŚiGW należy wypełnić wniosek ogólny. Wzór wniosku ogólnego, przestaje obowiązywać od dnia następującego po dniu zamieszczenia wniosku WFOŚiGW na stronie KSChR.

 

Gdy wniosek ogólny został przesłany do Okręgowej Stacji za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego.

Wniosek ogólny

 

Kalkulator do wyliczania kwoty dofinansowania w programie wapnowania gleb.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Data utworzenia:2019-07-19
Data publikacji:2019-07-19
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor KSCHR
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:65163