KRAJOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W WARSZAWIE informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (DZ.U. 2019 poz. 2004 ze zmianami) informuje, że posiada do zagospodarowania zgodnie z § 2a punkt 1  niżej wymienione, zużyte składniki majątku ruchomego, o wartości poniżej 2.000,- zł., stanowiące załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Składniki majątkowe mogą zostać sprzedane za cenę podaną w załączniku.

Ofertę na zakup ww. składników majątku ruchomego, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia należy złożyć bezpośrednio  w sekretariacie  KSChR  ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa Wesoła, wejście C w godzinach 1000-1300 lub przesłać  na adres kschr@schr.gov.pl w terminie do 22 marca 2023 r.  podając w temacie wiadomości OFERTA ZAKUPU.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Data utworzenia:2021-11-30
Data publikacji:2021-11-30
Osoba sporządzająca dokument:WS
Osoba wprowadzająca dokument:Wiktor Sokolik
Liczba odwiedzin:747